EZEN A NAPON...

2015. október 22. csütörtök

204 évvel ezelőtt ezen a napon született LISZT FERENC (1811. október 22. - 1886. július 31.) zeneszerző, zongoraművész, karmester és zenetanár.

Tehetsége igen korán megmutatkozott, apja pedig minden lehetőséget megragadott annak kibontatkoztatására. Tanulmányait Bécsben folytatta, 1822-ben adta első bécsi koncertjét, mely nagy feltűnést keltett; a 11 éves "csodagyerekre" még Beethoven is felfigyelt. Tanulmányait Párizsban szerette volna folytatni, de a konzervatórium igazgatója, Cherubini azzal utasította el felvételét, hogy az intézménybe külföldieket nem vehet fel. Így tanulmányait magántanárok segítségével folytatta, majd visszatért Bécsbe.

1827-től egy időre ismét Párizsba költözött, ahol a társasági élet egyik központi alakjává vált, itt ismerkedett meg Chopin-nel és Berlioz-zal, akik nagy hatással voltak további fejlődésére. Később több hangversenykörutat tett, bejárta egész Európát.

Az 1840-es években a weimari udvari színház karmestere lett; vezényelte kortársai műveit, és tanította a pályazkezdő zenészeket és zeneszerzőket.

Élete utolsó évtizedeit Weimar, Róma és Budapest között megosztva töltötte. Közreműködött abban, hogy a budapesti Zeneakadémia a magyar zenekultúra újonnan kialakuló központjává váljon, továbbá vállalta, hogy néhány hónapot az évből itt tanítson.

Rendkívül termékeny zeneszerző volt, műveinek túlnyomó részét zongorára komponálta, melyek eljátszásához kiemelkedő technikai tudás szükségeltetik.

EZEN A NAPON...

2015. október 21. szerda

182 évvel ezelőtt ezen a napon született ALFRED BERNHARD NOBEL (1833. október 21. - 1896. december 10.) svéd kémikus, feltaláló, a róla elnevezett díj alapítója.

Apja eredetileg építész volt, de idővel elkezdték érdekelni a robbanóanyagok, és mivel ezek kutatásához nem kapott elegendő támogatást Svédországban, Szentpétervárra utazott, és hamarosan Oroszország egyik legismertebb mérnökévé vált; gépgyárat és kohót alapított. Akkorra már felnőtt fiaival tovább folytatta a robbanóanyagokkal kapcsolatos kutatásait, egyre több gyár alakult az új robbanóanyag előállítására (kísérleteik a nitroglicerin alkalmazására irányultak), de sok baleset történt, több gyár felrobbant.

Tömeges méretű gyártásra csak az Alfred Nobel által kifejlesztett dinamit vált alkalmassá, amit 1866-ban a németországi Krümmelben talált fel, és 1867-ben szabadalmaztatott.

Alfred Nobel úgy rendelkezett, hogy halála után vagyonának kamataiból (halálakor 90 gyárral és 350 szabadalommal rendelkezett) évről évre pénzjutalomban részesedjenek a fizika, kémia, orvostudomány és irodalom legjobbjai, továbbá az a személy, aki a békéért tesz erőfeszítéseket.

EZEN A NAPON...

2015. október 20. kedd

161 évvel ezelőtt ezen a napon született ARTHUR RIMBAUD (1854. október 20. - 1891. november 10.) francia költő, a szimbolizmus egyik úttörője, aki műveinek túlnyomó részét a Paul Verlaine-nel folytatott viszony évei alatt írta.

A költő a porosz-francia háború kitörésekor Párizsba szökik szülővárosából, Charleville-ből. Párizsban először Verlaine apósánál lakik Verlaine és felesége társaságában, később saját szobát bérelnek neki. Verlaine szerelmes lesz a kamasz költőbe (Rimbaud ekkor 17 éves), eltávolodik a feleségétől, nappalaikat (és éjszakáik egy részét is) együtt töltik. Később Belgiumba, majd Londonba utaznak együtt, de viszonyuk nem felhőtlen, napjaik a folytonos veszekedések-kibékülések körforgásában telnek. Rimbaud számára nagyon terhessé válik ez a kapcsolat; amikor azonban közli Verlaine-nel, hogy útjaik elválnak, ő - ittas állapotban - pisztollyal fenyegetőzik, és kétszer rá is lő Rimbaud-ra, aki csak a csuklóján sérül meg. Verlaine-t  - annak ellenére, hogy Rimbaud nem tesz feljelentést ellene - letartóztatják és kétévi börtönbüntetésre ítélik.

Rimbaud ezután befejezi az Egy évad a pokolban című sajátos önéletrajzi művét (melyben leszámol a költészettel, búcsúzik az irodalomtól és eddigi életétől), saját költségén Brüsszelben kinyomtatja, és ezzel befejeződik irodalmi pályafutása. 19 éves ekkor...

EZEN A NAPON...

2015. október 19. hétfő

102 évvel ezelőtt ezen a napon született FORRAI MIKLÓS (1913. október 19. - 1998. december 27.) Liszt Ferenc-díjas karnagy, karmester, zenetanár.

EZEN A NAPON...

2015. október 18. vasárnap

148 évvel ezelőtt ezen a napon vált ALASZKA az Amerikai Egyesült Államok birtokává.

Alaszka 1741-ben került az oroszok fennhatósága alá, miután az orosz megbízással utazó dán Vitus Bering "felfedezte" azt. Fontossága az oroszok számára elsősorban a szőrmekereskedelemben rejlett, amit az Orosz-Amerikai Társaság felügyelt. Az USA már az 1840-es években foglalkozott a terület megszerzésének kérdésével, 1860 után pedig konkrét ajánlattal állt elő. Mivel az Orosz-Amerikai Társaság nem működött nyereségesen, az orosz állam pedig - mely a krími háborúban súlyos vereséget szenvedett és jelentősen meggyengült - anyagi helyzeténél fogva nem tudta tovább finanszírozni a társaság működését, így eladta a területet az USA-nak. A szerződést 1867. június 20-án írták alá, a vételár 7,2 millió dollárnyi arany volt. 1867. október 18-án Sitkában vonták fel az amerikai lobogót, ma ezt Alaszka napja (Alaska Day) néven ünneplik.

EZEN A NAPON...

2015. október 17. szombat

212 évvel ezelőtt ezen a napon született DEÁK FERENC (1803. október 17. - 1876. január 28.) jogász, politikus, államférfi, a "haza bölcse".

A jogakadémiát Győrött végezte el, jogi gyakorlatot Pesten folytatott, ahol később az ügyvédi vizsgát is letette, majd a családi hagyományt követve megyéje - Zala vármegye - szolgálatába lépett előbb mint tiszti ügyész, később mint árvaszéki jegyző. Politikusi pályafutása az 1832-36-os pozsonyi országgyűlésen kezdődött, melyen országgyűlési követként vett részt. Első beszédét 1833. május 6-án tartotta az alsótáblán. Később a liberális ellenzék első embere lett. Az 1848-49-es szabadságharc idején a Batthyány-kormány - az első felelős magyar kormány - igazságügyminisztere; a szabadságharc bukása után a passzív ellenállás vezére lett. Vitathatatlan érdemei voltak abban, hogy a kiegyezés a Habsburg-uralkodóház és magyar tárgyalódelegáció között 1867-ben létrejöhessen.

EZEN A NAPON...

2015. október 17. szombat

97 évvel ezelőtt ezen a napon, 1918. október 16-án Lékai János tisztviselő, a Galilei Kör és Korvin Ottó antimilitarista mozgalmának tagja, merényletet kísérelt meg gróf Tisza István miniszterelnök ellen. Az első világháború alatt Tisza Istvánt sokan a háborús politika jelképének tartották, így több merényletet is elkövettek ellene; az utolsóban vesztette életét (1918. október 31.). Lékai János pisztollyal próbálta meg agyonlőni őt, mivel azonban pisztolya elromlott, Tisza István megmenekült. Lékait börtöbe zárták, de hamarosan, az őszirózsás forradalom idején, kiszabadították.

Oldalak

Feliratkozás Babel Antikvárium RSS csatornájára