EZEN A NAPON...

2015. október 8. csütörtök

140 évvel ezelőtt ezen a napon született TORMAY CÉCILE (1875. október 8. - 1937. április 2.) írónő, műfordító.

"Élete főművének tekintette Az ősi küldöttet, s utolsó percéig dolgozott rajta. Azon a végzetes éjszakán, amelyen élete fonala megszakadt, még szinte utolsó leheletéig Az ősi küldöttet írta, s regényének írása közben hullott ki kezéből a toll."

EZEN A NAPON...

2015. október 7. szerda

166 évvel ezelőtt ezen a napon halt meg EDGAR ALLAN POE (1809. január 19. - 1849. október 7.) amerikai költő, író, a romantika korának egyik legfontosabb szerzője, az első amerikai novellisták egyike, a detektívregény műfajának feltalálója, aki a sci-fi területén is alkotott. Ő volt az első amerikai író, aki csak és kizárólag az írásból akart megélni - ezért szinte egész életében anyagi gondjai voltak.

1849. október 3-án Baltimore-ban az utcán találták meg Poe-t, félrebeszélt és azonnali segítségre volt szüksége. Kórházba vitték, ahol október 7-én hajnalban halt meg. Kórházi tartózkodása alatt egyszer sem volt olyan állapotban, hogy el tudta volna mondani, mi történt vele és miért van rajta valaki másnak a ruhája. Később Poe orvosi kartonja és halotti bizonyítványa is eltűnt, így halálának valódi oka sohasem derült ki.

Poe temetésének napján egy hosszú nekrológ jelent meg a New York Tribune című újságban, mely így kezdődött: "Edgar Allan Poe halott. Tegnapelőtt halt meg Baltimore-ban. A bejelentés sokak számára ijesztő lehet, de kevesen fognak bánkódni miatta." Később kiderült, hogy a nekrológ szerzője, Rufus Wilmot Griswold, szerkesztő, kritikus, aki már régóta haragban állt Poe-val. Később ő lett irodalmi hagyatékának kezelője is, szerepét arra használva fel, hogy Poe emlékezetét gyalázza.

EZEN A NAPON...

2015. október 6. kedd

64 évvel ezelőtt ezen a napon kezdte sugározni rendszeres magyar nyelvű adását a SZABAD EURÓPA RÁDIÓ.

A második világháborút követően az Amerikai Egyesült Államok a szovjet terjeszkedés feltartóztatása érdekében létrehozta a Szabad Európa Bizottság nevű magánszervezetet, melynek feladata a szovjet befolyás alá került kelet-közép-európai lakosság számára a polgári demokrácia értékeinek közvetítése volt. A szervezet osztályaiként 1949-ben megalakultak a Nemzeti Bizottmányok és a Szabad Európa Rádió (SZER) is. 1950-ben kísérleti jelleggel elindították a magyar nyelvű adást, mely New York-ból jelentkezett naponta kétszer, és elsősorban híreket közvetített. 1951-ben a SZER európai központja Münchenbe került át, és 1951. október 6-tól már innen sugározta magyar nyelvű egésznapos műsorát a Szabad Európa Rádió, Szabad Magyarország hangja néven.

A Szabad Európa Rádió fontos szerepet játszott a magyar nép gondolkodásának alakulásában a kommunista diktatúra évtizedei alatt, célul tűzte ki a szabadság visszatérésébe vetett remény ébrentartását és erősítését, a hiányzó tájékozódási források pótlását, továbbá az önkényuralommal szembeni közvélemény megteremtését.

A Szabad Európa Rádió 42 éven keresztül, egészen 1993. október 31-ig sugározta magyar adását.

EZEN A NAPON...

2015. október 4. vasárnap

90 évvel ezelőtt ezen a napon született KÁLLAI FERENC (1925. október 4. - 2010. július 11.) Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész, a Nemzet színésze.

Félévszázados pályafutása alatt több, mint 170 színházi premier alkalmával lépett színpadra, és közel 100 mozifilmben szerepelt. Egyik leghíresebb szerepe Pelikán, a gátőr A tanú című filmben.

EZEN A NAPON...

2015. október 3. szombat

58 évvel ezelőtt ezen a napon halt meg SZABÓ LŐRINC (1900. március 31. - 1957. október 3.) Kossuth-díjas költő, műfordító.

Első verseivel személyesen jelentkezett a Nyugat szerkesztőjénél, Babits Mihálynál, aki verseit csak később közölte ugyan, viszont bevezette a fiatalembert a Centrál kávéházba, az írók akkori kedvelt találkozóhelyére, majd egyetemi tanársága idején demonstrátorává, később lakótársává tette az albérletről albérletre vándorló egyetemistát.

Szabó Lőrinc már egyetemi évei alatt fordított latinból, görögből, németből és franciából, melyhez a jegyzeteket gyorsírással készítette. A Baudelaire-centenáriumra készülődve két - akkor már híres költő és műfordító - Babits Mihály és Tóth Árpád választotta őt társául, hogy hárman fordítsák le a Fleurs du Mal verseit.

Babits barátságát később elveszítette, temetésén utolsó éveinek legjobb barátja, Illyés Gyula búcsúztatta:

„Barátaid, küzdőtársaid megbízásából és kívánsága szerint mondok búcsút, kedves Lőrinc. Mindazok nevében, akik képtelenek fölfogni, hogy nem vagy, mert régtől fogva jól tudják, hogy ki voltál és ki leszel: halhatatlan szellem, a legnagyobbak közül való. Se veszteségünket felmérni, se fájdalmunkat kifejezni nincs méltó szó. Köszönjük, hogy életünk alkotórésze lettél. Nyugodj békében.”

EZEN A NAPON...

2015. október 2. péntek

254 évvel ezelőtt ezen a napon halt meg MIKES KELEMEN (1690. augusztus - 1761. október 2.) író, műfordító, II. Rákóczi Ferenc apródja, akinek élete elválaszthatatlan lett a fejedelemétől. Részt vett a szabadságharcban, és annak bukását követően Rákóczival együtt vállalta a száműzetést. Rákóczi apródjaként és kamarásaként közel négy évtizeden keresztül szemtanúja volt az emigráció életének. Az emigráció mindennapjairól Törökországi levelek című művében számol be egy fiktív személyhez címzett levélgyűjtemény formájában. A levelek a száműzöttek életének leírása mellett számos történelmi és kortörténeti adalékkal is szolgálnak.

Művészetére a francia hagyományokon kívül a barokk nemesi irodalom is nagy hatással volt, őt magát a magyarországi rokokó mestereként, és a magyar széppróza megteremtőjeként tartjuk számon.

EZEN A NAPON...

2015. október 2. péntek

116 évvel ezelőtt ezen a napon született BÁRDOS LAJOS (1899. október 1. - 1986. november 18.) Kossuth-díjas zeneszerző, zenetudós, karnagy, aki a Zeneakadémián Kodály Zoltán tanítványa volt. Kerényi Györggyel és Kertész Gyulával megalapították a Magyar Kórus folyóiratot és kiadóvállalatot 1931-ben. Hangversenyeket szerveztek az általuk kiadott zeneirodalom bemutatására, ebben rengeteg iskola részt vett, ezzel elindították az Éneklő Ifjúság mozgalmat, amely a hazai kórusélet fellendülését eredményezte.

Oldalak

Feliratkozás Babel Antikvárium RSS csatornájára