A termék raktárunkban található, ahonnan megrendelés vagy külön kérés esetén kerül üzletünkbe. Megtekintésre tehát csak ezután van lehetőség!

Kézirat. HŐGYES Endre által aláírt levél.

5000 Ft
Oldalszám: 
2 lev., 1 beírt oldal.
Részletek: 
A budapesti kir. magy. tud.-egyetem orvoskari tanártestületének dékáni hivatala fejléces papírján tintával írt
Hőgyes Endre dékán által aláírt levél dr. Havas Adolf egyetemi magántanár számára.
Aláírt példány!
Kulcsszó: 
Cikkszám: 1109
Leírás: 

"Szerencsém van értesíteni, hogy t. magántanár úrnak azon kérelmét, miszerint előadásait a "bőr és bujakórtanból" a I. belklinika helyett az Általános Poliklinikán tarthassa meg, az orvostanári kar javaslata alapján az egyetem nagyságos Rectora f. évi október hó 18án kelt 405/894/5 sz. elhatározásával teljesíthetőnek találta."

Kelt Bp. 1894. október 22.